Krisz ötletei / Ezért lett kasszasiker A párválasztó – a fülszöveg jelentősége

Világszerte igen nagy népszerűségnek örvend Kiera Cass sorozata, A párválasztó. Ezt a sikert nagyrészt a mesés borítónak köszönheti, a másik kulcsfontosságú tényező azonban a téma, illetve ennek tálalása: a fülszöveg. És hogy mi is az a fülszöveg?

Arról a könyvet bemutató néhány sorról beszélünk, ami az olvasó kíváncsiságát hivatott felkelteni, és többnyire a könyvek hátsó borítóján szerepel. A könyvcím, a szerző neve és a borítókép mellett ez az, ami még nagyban hozzájárul a kötet eladásához.

Olvassuk el a sorozat első részének találó fülszövegét, és nézzük meg, hogyan teszi érdekessé a hozzá tartozó könyvet?

„Harmincöt lány. Egy korona. Egy lehetőség, ami az életben csak egyszer adódik. A Párválasztóban részt vevő harmincöt lány számára ez életük legnagyobb esélye. Egy lehetőség arra, hogy kiszabaduljanak abból az életből, amibe beleszülettek. Hogy belépjenek egy világba, amiben csillogó ruhákat és felbecsülhetetlen értékű ékszereket hordanak. Hogy palotában lakjanak és a csodás Maxon herceg szívéért vetekedjenek egymással. America Singer számára azonban kész rémálom Kiválasztottnak lenni. Azt jelenti ugyanis, hogy hátat kell fordítania titkos szerelmesének, Aspennek, aki egy alsóbbrendű kasztba tartozik. El kell hagynia az otthonát, hogy beszálljon az ádáz küzdelembe egy koronáért, amire nem is vágyik. Egy palotában kell élnie, amit a lázadók erőszakos támadásai fenyegetnek állandóan. Aztán America megismeri Maxon herceget. Lassan megkérdőjelezi addigi terveit, és rádöbben arra, hogy az élet, amiről mindig is álmodott, talán köszönő viszonyban sincs a jövővel, amit korábban még csak el sem képzelt volna.”

A fülszöveg első fontos jellemzője, hogy megfelelő a terjedelme. 139 szóból áll – az ideális terjedelem 200 szó körüli. Ha egy fülszöveg ennél hosszabb, a vásárló valószínűleg nem olvassa végig – már előbb leteszi a könyvet, ha nem tetszik neki, vagy belelapoz, ha tetszik neki.

Kiera Cass fülszövegNézzük meg, hogyan kezdődik! Három egyszerű, rövid mondattal. „Harmincöt lány. Egy korona. Egy lehetőség, ami az életben csak egyszer adódik.” Ezek olyan mondatok, amiknek az értelmét mindenki felfogja, és azonnal el tudja dönteni, érdekes-e a könyv. Nemcsak a rövidségük miatt: jól választott szavakkal van dolgunk, már gyakorlatilag az első négy szó pontosan leírja a könyv tartalmát. Ha nem olvasnánk tovább, akkor is el tudnánk képzelni egy igen pontos helyzetet és cselekményt, ugye?

A negyedik mondat egyfajta tétel-mondat. „A Párválasztóban részt vevő harmincöt lány számára ez életük legnagyobb esélye.” Ebben sűrűsödik a lényeg. Tulajdonképpen az első hármat magyarázza, illetve megágyaz a következő kijelentéseknek, amelyek továbbviszik, kibontják, megmagyarázzák ezt a kulcs-gondolatot. „Egy lehetőség arra, hogy kiszabaduljanak abból az életből, amibe beleszülettek. Hogy belépjenek egy világba, amiben csillogó ruhákat és felbecsülhetetlen értékű ékszereket hordanak. Hogy palotában lakjanak és a csodás Maxon herceg szívéért vetekedjenek egymással.” Ezeknek a célja az, hogy a tartalom ismétlésével kiemelje a lényeget, bevésse az olvasó fejébe, amire szükség is van, mert a mai olvasókat igen sok inger éri.

Amikor pedig az olvasó már biztosan érti, mi is a helyzet, megjelenik az ellentét. „America Singer számára azonban kész rémálom Kiválasztottnak lenni.” Az ellentétet szeretik az olvasók: tulajdonképpen minden jó könyv egy-egy jól eltalált konfliktusról szól. (A fülszövegben nemcsak a fő konfliktust érdemes megemlíteni, hanem más, kisebb horderejű gondokat, problémákat, ellentéteket is.) A fenti mondatból egyúttal a főhőst is megismerjük. Ennek az a jelentősége, hogy megmutatjuk a közönségnek, kivel fog majd azonosulni az olvasás során. Fontos a karakter neve, és az is, hogy megtudjunk róla legalább egy fontos dolgot. Itt például máris látjuk, hogy America nem mindennapi lány, hiszen nem akarja a koronát.

A fülszöveg következő mondatai a főhős motivációját adják meg, tehát megmagyarázzák az ellentétet. „Azt jelenti ugyanis, hogy hátat kell fordítania titkos szerelmesének, Aspennek, aki egy alsóbbrendű kasztba tartozik. El kell hagynia az otthonát, hogy beszálljon az ádáz küzdelembe egy koronáért, amire nem is vágyik. Egy palotában kell élnie, amit a lázadók erőszakos támadásai fenyegetnek állandóan.” A fülszöveg igen jó indokokat sorol fel, az átlagos olvasó teljesen igazat ad a főhősnek, máris a bőrében érzi magát.

És akkor jön a következő mondat. „Aztán America megismeri Maxon herceget.” Ez még önmagában nem ellentét, csupán egy időrend szerinti lépés, de okosan sejteti, hogy lesz belőle valami bonyodalom, felcsigázza az olvasó érdeklődését: mi következik utána?

Nyilván itt is egy ellentétet kapunk, ami a motiváció igazolását követően még nagyobbat szól: a főhős megismeri a herceget és a fentiek ellenére meggondolja magát. „Lassan megkérdőjelezi addigi terveit, és rádöbben arra, hogy az élet, amiről mindig is álmodott, talán köszönő viszonyban sincs a jövővel, amit korábban még csak el sem képzelt volna.” Tehát a főhős döntési helyzetbe kerül. A fülszöveg nyitott véggel zárul. Az olvasó akaratlanul is azon mereng, vajon milyen lehet ez a herceg, ha képes megváltoztatni egy szerelmes leány véleményét? Mennyi izgalom, mennyi jellem lehet emögött!

A fülszöveg a fentieken kívül azért is remek, mert tartalmazza a célközönséget vásárlásra ösztökélő kulcsszavakat. Egyrészt a tündérmeseszerű tartalomra és hangulatra utalnak ezek a szavak: korona, herceg, lány, szerelmes, ruhák, ékszerek, palota. Másrészt a konfliktusról is van szó: titkos, alsóbbrendű, rémálom, elhagy, ádáz küzdelem, lázadók, erőszakos, rádöbben.

Érdemes megfigyelni, hogy A párválasztó fülszövege nem említi azt, hogy egy jövőben játszódó történetről van szó, de azt sem, hogy Észak-Amerika a helyszín, mégis működik. Nem kell tehát minden érdekességet belezsúfolni a rendelkezésre álló terjedelembe.

Ezt a fülszöveget vizsgálva tehát kijelenthetjük, hogy a jó fülszöveg:

  • terjedelme legfeljebb 200 szó,
  • első sora kirívóan figyelemfelkeltő,
  • első sora nagyon könnyen érthető, értelmezhető (segít, ha csupán pár szavas mondatokból áll),
  • felvázolja a tartalmat,
  • bemutatja a főhőst (és motivációit),
  • felvillantja a fő konfliktust,
  • betekintést nyújt a további konfliktusokba (utal néhány történeti csavarra), de nem árulja el a megoldást,
  • nem sorolja fel az összes érdekességet,
  • tartalmazza a célközönséget vásárlásra ösztökélő, a műfajt behatároló kulcsszavakat,
  • nyitott véggel zárul (akár kérdést is fel lehet tenni, nemcsak utolsó, de akár első mondatként is, vagy a szövegben bármikor, egyfajta tétel-mondatként).

Fülszöveg írásakor legjobb egy szószedetből kiindulni, azaz összeírni a megjelentetni kívánt szavakat (kulcsszavakat). Ezt követően hasznos, ha többféleképpen is megfogalmazzuk, miről szól a könyv: egy mondatban, két mondatban, különböző lényeges momentumokat kiemelve. A fő konfliktust is írjuk le többféleképpen. Fogalmazzuk meg például kérdésben is. Kerüljük a kliséket! Ezeket a mondatokat aztán különböző logikai összekötésekkel többféleképpen helyezzük egymás mellé, és kérjünk meg ismerőst, segítsen dönteni, melyik változat a nyerő.

Ha fülszöveggel, vagy bármi egyéb könyves témával kapcsolatban kérdése, megjegyzése van, kíváncsian várjuk a „Krisz ötletei” rovatunkhoz fűzött véleményét, amire válaszolni fogunk!

Nádasi Krisz író, szerkesztő

Írt egy könyvet? Olvassa el, hogyan adhatja ki!