„A feladatsorokban rejlő megoldási lehetőségek ma is aktuálisak”

„Miután én és kollégáim is szívesen használjuk, gondoltam, szélesebb körben is közkinccsé teszem” – indokolja Bobál Róbertné, miért döntött korábban készült munkafüzete kiadása mellett. A Suliba induló. Tájékozódás a mennyiségek, terek és formák világában című, a Könyv Guru gondozásában megjelent kiadvány szerzője az interjúban beszél arról is, milyen korú és képességű gyerekeknek ajánlja az iskolaelőkészítő feladatokat, mit kellett most megváltoztatni a korábbi évek tapasztalata alapján készített köteten, és miért nem tankönyvkiadó cégnél publikálta a feladatlapot.

Hogyan jött az ötlet, hogy a nagycsoportos óvodásoknak készített iskola-előkészítő feladatait munkafüzetként meg is jelentesse?

„A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt” Programirodájának pályázati kiírását a „Tanító” című folyóirat 1993. márciusi számában találtam, ami felkeltette a kíváncsiságomat. Erre készítettem a „Kiegészítő feladatgyűjtemény az általános iskolák előkészítő csoportja számára” a „Mennyiség-, tér- és formaismeret” című tankönyv anyagának kiegészítéséhez. A pályázatomat elismerően fogadták, azonban kiadására sajnos nem került sor. A következő években iskolás korosztályú, enyhe értelmi fogyatékos gyermekekkel foglalkoztam gyógypedagógiai tanárként, tevékenységem fókuszába ez a terület került, így hosszú időre fiókba került a munkafüzet. Most ismét értelmi sérült óvodás gyermekekkel foglalkozom, így elővettem, s az iskolai életre való felkészítés során alkalmazom a benne lévő feladatokat. Néhány éve digitalizáltuk a rajzos feladatlapokat, s miután én és kollégáim is szívesen használjuk, gondoltam, szélesebb körben is közkinccsé teszem.

Mi az, amiben az Ön feladatsora különbözik a piacon kapható más, hasonló füzetektől?

Jelenleg rengeteg nagyon jó kiadvány kapható, amelyek célja, hogy segítsék a pedagógusokat és a szülőket a gyermekek iskolai életre való felkészítésében. Az én feladatgyűjteményem alapját a saját munkám során tapasztalt nehézségek, hiányosságok ihlették, egy akkor használt tematika előírásaihoz igazodva, illetve a rendelkezésre álló tankönyv feladatainak kiegészítéseképpen. Úgy látom, hogy a feladatsorokban rejlő megoldási lehetőségek ma is aktuálisak, a gondolkodási műveletek fejlesztése változatos formában, változatos megoldási lehetőségekkel jelenik meg és differenciálásra is alkalmasak. Tapasztalataim szerint olyan részképességek fejlesztése valósulhat meg általuk, amelyek sokszor okoznak nehézséget a gyermekek számára, így segítséget nyújthat a dyslexia, dysgraphya, dyscalculia megelőzésében.

Többféle képességet is fejleszt a Suliba induló feladatsora. Mely képessége(ke)t tartja a legfontosabbnak ebben a korban a gyerekeknél? Mi az, amit iskolás korukra már mindenképp tudniuk kell?

Az óvodás korosztály mindennapjait a játék határozza meg, cselekvések által szerzett tapasztalataik és azok gyakorlása során alakulnak ki képességeik. A Suliba induló feladatsorában kiemelt szerepet kap a térérzékelés, a térben való tájékozódás, térirányok ismerete, az alak, forma, nagyság felismerése, melyek az olvasás- és írástanulás alapját képezik. Az alak – háttér megkülönböztetés képességének birtokában ki tudják szűrni a lényeges információkat, de lényeges az azonosságok és különbségek felismerése is. A gondolkodási műveletek (analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás, absztrahálás), az emlékezet és figyelem fejlesztése is megvalósul a feladatok megoldása során. A tanulás eredményességének a jó beszédkészség is feltétele, erre is lehetőséget nyújt. Miután nem tartalmaz színes ábrákat, a rajzolással, színezéssel megoldott feladatok a grafomotoros fejlesztést, a vizuális érzékelés, észlelés és figyelem fejlesztését is biztosítják.

Saját maga rajzolta a kötet játékos figuráit évekkel ezelőtt. Változtatott esetleg rajtuk valamit a mostani kiadáshoz? Kellett modernizálni valamit a figurák összetételén, esetleg a mai korhoz igazítva valamit bevenni közéjük?

A munkafüzet rajzain nem változtattam, eredeti formában került sor a digitalizálásra, s ebből lett a mostani kiadás is. Csupán a cím változott – aktualizálása szükségszerű volt, hiszen az a tankönyv, amihez készült, már nincs forgalomban, a borító végleges formába öntése a kiadót dicséri.

Kiknek ajánlja a füzetet: óvodapedagógusoknak, vagy akár szülőknek is? Illetve: kik azok a gyerekek, akiknek nagyobb szüksége lehet ezen feladatok gyakorlására?

A feladatgyűjteményt óvodapedagógusoknak, fejlesztő pedagógusoknak és gyógypedagógusoknak ajánlom, de véleményem szerint szülők számára is hasznos lehet, hiszen a kiadvány első, szöveges része egyértelmű, világosan megfogalmazott utasításokat tartalmaz. A feladatok fokozatosan épülnek egymásra egy-egy egységen belül. Nagycsoportos óvodás gyermekek számára iskolára felkészítő jelleggel, iskolaelőkészítő csoportban, az eltérő tanterv szerint működő általános iskolák első osztályában a bevezető időszakban kiválóan alkalmazhatók a később jelentkező tanulási zavarok megelőzése érdekében. Az egyéni, célzott fejlesztés is mindinkább előtérbe kerül, így a differenciált foglalkozásszervezés az óvodák mindennapi gyakorlatának fontos részét képezik az egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások mellett, ahol szintén beépíthetők a munkafüzet feladatai.

Miért nem tankönyvkiadó cégnél adta ki a Suliba indulót? Hogyan keresett kiadót a kötetnek, és milyen hasznos tapasztalatot tud megosztani hasonló műfajú kötettel jelentkező szerzőkkel?

A tankönyvkiadás, illetve az ezzel foglalkozó cég(ek) vonatkozásában jelentős változások történtek, s a folyamata is feltehetően sokkal körülményesebb lett volna. Emiatt kiadót az interneten kerestem könyvkiadási lehetőségek után, és a Könyv Guru oldalán bukkantam a Sztorimondó könyvkiadási program elsőkönyveseknek szóló tájékoztatására. Miután elküldtem a kéziratot és kedvező, bíztató választ kaptam, a kiadási folyamat elindult. Nagyon pozitív hozzáállást tapasztaltam, az első pillanattól kezdve zökkenőmentesen mentek a dolgok, lehetőséget biztosítottak a konzultációra, ötleteket, javaslatokat kaptam a borító véglegesítése előtt. Hálás vagyok ezért, hiszen egy jó könyvborító befolyásolhatja és meghatározza egy kiadó könyveinek sikerét, vásárlóinak számát.

Készül további kötetre is? Van esetleg más korosztálynak szánt feladatgyűjteménye?

Nem tervezek újabb kötetet, hiszen egyrészt nagy a kínálat a piacon a különböző tanulást segítő kiadványokból, másrészt az interneten is nagyon sok jól használható ötlet fellelhető.