Íróképző műhelyek 2. – A Szépírói kurzus belülről

Rendszeresen megméretheti magát és írásait egy kreatív, gyakorlati központú alkotókörben, valamint a prózaíráson kívül a verselés és a dramaturgia alapfogásaival is megismerkedhet az, aki a Szépírói kurzuson akar továbbfejlődni. A hazai íróképző műhelyeket bemutató sorozatunk második részében Könyv Guru a Kodolányi János Főiskola égisze alatt működő képzésén járt (első részünkben a Magyar Írószövetség Íróiskoláját mutattuk be).

A kurzust 3 éve hozta létre a főiskola docense, Petőcz András József Attila-, Márai- és UNESCO-díjas író azzal a céllal, hogy a hallgatók elsajátíthassák azokat az alapvető mesterfogásokat, amelyek segítségével kialakíthatják saját stílusukat, és képesek lehetnek igényes szépirodalmi mű, vers, novella, vagy akár regény megírására. Ennek érdekében – olvasható a honlapon – a tanfolyam segít abban, hogy a résztvevők megértsék a különböző szépírói műnemek sajátosságait, érezzék és értsék, hogyan, milyen módon alkothatnak olyan szöveget, amellyel nem csupán az érzelmeiket, gondolataikat fejezhetik ki meggyőzően, de képesek lehetnek hatni is az olvasóra. A cél végső soron az – foglalja össze Petőcz -, hogy a munka során

a hallgatók érezzék: eljuthatnak a publikációs szintig, közel kerülhetnek az irodalmi berkekhez.

Minderre ráadásul három területen is lehetőségük van a jelentkezőknek. A kreatív írás „alcímű” Szépírói kurzus ugyanis 3 „modulban” várja a hallgatókat: próza, dramaturgia és líra műhelyekben (az összes modult személyesen vezető alapító szerint – némi meglepetésére – a prózai  a legnépszerűbb). A résztvevők mindegyikben megismerkedhetnek a műfaj alapvető szabályaival, és rendszeresen gyakorolhatják is azokat, hogy – amennyire ennyi idő alatt lehetséges – készség szinten elsajátíthassák. Így például a prózai műhelyen szó esik egyebek mellett a narráció szerepéről, a párbeszédről és a karakterformálásról, valamint írhatnak egyperces novellát és elkészíthetik egy regény vázlatát. A drámai modulra jelentkezők a filmforgatókönyv, a hangjáték és a színpadi mű közti különbségekről tanulnak, különös tekintettel a dialóguskészítésre, a karakterek jellemzésére és a végkifejletre, valamint ők is felépíthetnek egy színpadi művet. A líra iránt érdeklődők a különböző versformákkal ismerkedhetnek, illetve a költő személyiségével, szerepével, és természetesen ők is alkothatnak szabadon választott témakörben.

A 13 alkalmas Szépírói kurzus alapvetően gyakorlati irányultságú, ahol ugyan rendre előkerülnek – mintaként, példaként – klasszikusok, de a fő cél, hogy a tanulók alkotókörben dolgozzanak. A prózai műhelyben tett látogatáskor például az óra legnagyobb részét két hallgató elbeszélésének, novellájának felolvasása és közös elemzése tette ki. Ezeket házi feladatként készítették el, szabad témaválasztással, de azzal a megkötéssel, hogy David Salinger modorában próbálják megírni. A felolvasás előtt Petőcz András kijelölt két „hivatalos” opponenst, akiknek elsőként kellett értékelniük a hallottakat, majd ebbe a párbeszédbe kapcsolódott be a tucatnyi jelenlévő többsége is, majd végül a műhely vezetője elemezte az írások erényeit, ügyetlenségeit, esetlegességeit. A hangulatra jellemző, hogy az obligát udvariaskodás helyett (mellett) hamar előkerültek a valódi érvek és kérdések, rámutatva minden esetben a művek problematikus pontjaira, anélkül, hogy élveboncolás jellegűvé vált volna a vita.

A beszélgetésben nagy szerepet kapott például, hogy helyesen tette-e Csaba, amikor A negyedik alma című elbeszélését ezzel a mondattal kezdte: „Nóra férje a munkásnadrágjába tűrte vastag pulóverét, ennek tetején feszült a nadrágtartója”.

Vajon nem támadt-e túlságosan erős akusztikája a „munkásnadrág” kifejezésnek

(hiszen az említett főszereplő korántsem volt munkás), olyasféle gondolatokra, asszociációkra indítva az olvasót, amiket esze ágában sem volt kelteni a szerzőnek? Mindezen keresztül pedig tovább lehetett elmélkedni azon, hogy mennyire nagy jelentősége van minden szónak egy műalkotásban, mennyi félreértést szülhet egy-egy rosszul, nem körültekintően megválasztott kifejezés, és az aztán miként dolgozhat a szerző szándékai ellen.

A kurzus alapítójának ígérete, mely szerint a jobb és ambiciózus hallgatók eljuthatnak a publikációs szintig, többféle lehetőségre is utal. Egyrészt rendszeresen adódik alkalom irodalmi jellegű felolvasásokra, például az Írószövetségben. De Petőcz András amolyan első szűrőként a saját blogjára is kitesz jobban sikerült alkotásokat, majd egy további lépésben két online folyóirat hasábjaira kerülhetnek fel a hallgatók írásai: a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Irodalomismeret című orgánumára, illetve a Spanyolnátha művészeti folyóirat honlapjára.

Ami az egyéb, gyakorlati paramétereket illeti: az Íróiskolához hasonlóan ez a kurzus sem ad államilag elismert „papírt”, a hallgatók az intézmény magán diplomáját kapják kézhez, de a képzés súlyát jelzi, hogy a főiskola saját, nappali tagozatos hallgatói is felvehetik (és rendszeresen fel is veszik) a kreditet adó tantárgyaik közé. De az is sokatmondó, hogy nem egy olyan hallgató van, aki többedszerre járja a kurzust, hogy folyamatosan képezze magát a műhelymunkában.

A diákok között egyébként előfordult már hetvenhez közeli hallgató is, de az átlag mégis inkább a harmincas, negyvenes korosztály, a 3 modulra jelenleg mintegy 40-en járnak összesen. A hiányzások nem befolyásolják a részvételt, „mindenki magának tanul”, és a házi feladatokból is annyit készít el, amennyire ideje, kedve van. Jelentkezni pedig ide is bárkinek lehet, a részvétel nincs semmilyen előképzettséghez kötve, mint Petőcz András elmondta, akadt már olyan hallgató is, aki még az érettségi letétele előtt elkezdett járni hozzá.

Mi mennyi?

A kurzus helyszíne: Budapest, XIII. kerület
A kurzus időtartama: 1 félév (13 alkalom, 30 óra)
Heti óraszám: Modulonként 1,5-1,5 óra (a késő délutáni, esti órákban)
Jelentkezési korhatár: nincs
Számonkérés / vizsga: nincs, de a hallgatókat ösztönözheti, hogy a legjobbak publikációs lehetőséghez juthatnak
Publikációs lehetőség: elsősorban az Irodalomismeret és a Spanyolnátha című folyóiratokban
A kurzus költsége: 29 900 forint / modul

(Könyv Guru olvasói a jövő héten megismerkedhetnek a Szépírói kurzus vezetője, Petőcz András szakmai, írástechnikai tanácsaival, és maguk is kipróbálhatnak olyan feladatokat, amelyekkel az ottani hallgatókat trenírozzák.)


Írt egy könyvet? Olvassa el, hogyan adhatja ki!