Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hogyan tud segíteni egy írónak, de csak félig nyugtatott meg

Az utóbbi hónapokban sokan rácsodálkoztak, mi mindenre képes a mesterséges intelligencia (MI), különösen azóta, hogy 2022. november 30-án a kaliforniai OpenAI fejlesztőcég nyilvánosan elérhetővé tette ChatGPT nevű chatbotját, vagyis csevegőrobotját. A géptől lényegében bármit lehet kérdezni és kérni, és azonnal válaszol, ami beindította sokak fantáziáját. Vicces és komolyabb kérdések megválaszolása, szakdolgozatok, számítógépes programok vagy politikusi beszédek megíratása mellett sok mindent kértek az MI-től, természetesen regény- és versírást is. Meg is ijedtek a könyvkiadók, hogy vajon mennyire fogja ez befolyásolni az ő életüket és üzleti modelljüket. Számunkra a legfőbb kérdés inkább az, mennyire fogja befolyásolni a szerzők életét ez az új fejlemény. Ezért a legautentikusabb forráshoz, magához a ChatGPT-hez fordultunk, és megkérdeztük, hogyan tudja segíteni egy író munkáját. Az angolul zajlott beszélgetés legfontosabb részleteit adjuk most közre. (És ha már segítség: jelen posztunk borítóképét is az MI generálta, a DALL-E-2 algoritmust kértük meg, hogy fessen egy robotot, aki éppen segít egy írónak regényt írni. Hát így sikerült…)

Miben tud segíteni?

Amikor erre rákérdeztünk, azonnal több példát is sorolt, milyen feladatokban lehet hasznát venni íróként:

  • Ötletek generálása: az MI segíthet ötleteket generálni egy regényhez azáltal, hogy az algoritmusai révén elemzi a belétáplált irodalmi műveket, majd az azokban fellelhető minták és témák alapján új ötleteket javasol.
  • Karakterfejlesztés: hasznos lehet a karakterek fejlesztésében is, mivel a szereplőkre vonatkozó alapinformációk megadása után képes úgynevezett karakterprofilokat létrehozni, majd részletesen felépíti a hozzá tartozó személyiségeket, illetve szokásokat és motivációkat generál.
  • Párbeszéd és nyelvezet: a nyelvhasználatban és a párbeszédekkel kapcsolatban is segíthet az MI, mivel képes elemzni más irodalmi műveket, majd a szerző által választott műfaj és hangnem alapján javaslatot tenni a jellemző szóhasználatra, mondatszerkesztésre és a stílusra.
  • A cselekmény kidolgozása: fel lehet használni a gépet az egyes konkrét cselekményrészletek és -szálak kidolgozásában is, mivel képes ötleteket generálni a cselekmény fordulataihoz és fejleményeihez.
  • Szerkesztés és lektorálás: a nyelvtan, az írásjelek és a mondatszerkezet elemzése révén az MI felhasználható a regény lektorálására és szerkesztésére, hiszen javasolhat alternatív szóválasztásokat, rá tud mutatni az esetleges cselekménybeli következetlenségekre vagy hibákra.

Milyen műfajokban a leghasznosabb az MI?

Elvileg bármely műfajban, válaszolta, de azért néhány zsánerben ő is hasznosabbnak látja magát:

  • Sci-fi: ebben gyakran bonyolult világokat kell építeni és futurisztikus technológiát használni. Az MI hasznos társa lehet ebben az íróknak, mert számos technológiai újítást tud kiötleni, és hihető futurisztikus világokat képes létrehozni.
  • Fantasy: a sci-fihez hasonlóan ebben is gyakran fontos szerepet kapnak a bonyolult, újszerű világok és az egyedi nyelvek. A gép segíthet ezeknek a részleteknek a kidolgozásában, hiszen olyan új szavakat, kifejezéseket és fogalmakat tud generálni, amelyek illeszkednek az író által megalkotott világhoz.
  • Rejtély/thriller: ezekben fontos szerepet kapnak a bonyolult cselekményfordulatok és a különféle elterelő szálak, utalások szövögetése. Más művek elemzése révén ezekre is hasznos javaslatokat adhat a gép.
  • Romantikus: az MI segíthet az íróknak a népszerű romantikus regények elemzése révén, és a javaslataival egyedibbé vagy személyesebbé teheti a történetünket.
  • Történelmi regény: ebben a zsánerben gyakran van szükség előzetes kutatásokra az adott korszak és a helyszín pontos ábrázolásához. Ezeknek a történelmi adatoknak a keresésében is segíthet az MI, és javaslatokat tehet arra is, hogyan tudjuk pontosan beilleszteni ezeket a történetbe.

Van konkrét példa is?

Mivel úgy éreztük, ez eddig meglehetősen általános segítség, tettünk egy próbát, és megadtunk egy alaphelyzetet, amihez kértünk egy kis karakterfejlesztési segítséget. Az általunk felvázolt fiktív regényben egy fiú testvérpár kerül ellentétbe, mert ugyanabba a lányba szerelmesek. Végül a lány azt a fiút választja, aki mozgássérült, mire a fivére meggyűlöli őt és bosszút forral. Arra kértük ChatGPT-t, segítsen feltárni a főszereplők motivációit, és adjon tanácsokat a személyiségük fejlesztéséhez. Íme a válasza:

A fogyatékos testvért (nevezzük Alexnek) a szeretet és az elfogadás iránti vágy motiválhatja. Fogyatékossága miatt talán mindig is kívülállónak érezte magát, és nehezen tudott kapcsolatot teremteni az emberekkel. Amikor találkozik a lánnyal, úgy érzi, hogy ő az egyetlen ember, aki valóban olyannak látja, amilyen, és elfogadja őt. Emellett hevesen védelmezi a lányt, mivel tudja, hogy a bátyja (nevezzük Jamesnek) is érdeklődik iránta. Személyiségét tekintve

Alex kedves, szelíd és empatikus, aki megszokta, hogy mások alábecsülik őt a fogyatékossága miatt, de emellett erőteljesen független is, nem kér senki szánalmából.

Intelligens és kreatív, talán tehetséges a zenében vagy a művészetben.

James-t ezzel szemben az motiválhatja, hogy bizonyítani akar. Mindig is Alex árnyékában élt, és nehezményezi, hogy a bátyja figyelmet és szeretetet kap a lánytól, aki iránt ő is érdeklődik. Féltékeny Alex és a lány közti kötelékre, mert úgy érzi, hogy ő kimaradt. Személyiségét tekintve James versengő, impulzív és forrófejű lehet, aki hozzászokott ahhoz, hogy megkapja, amit akar, és nem egyszer indulatos, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan ő szeretné. Kissé kockázatvállaló és lázadó hajlamú lehet.

A történet előrehaladtával a tetteik, valamint egymással és a lánnyal való interakcióik révén egyre többet mutathatunk meg a motivációikról és a személyiségükről. Például azt, hogy Alex küzd a fogyatékosságával, és úgy érzi, nem érdemli meg a lány szerelmét, míg James egyre keserűbb és neheztelőbb lesz. De ábrázolhatjuk a lány szemszögéből is a helyzetet, és megmutathatjuk, hogyan küzd a két testvér iránti érzéseivel, és hogyan próbál eligazodni a köztük lévő bonyolult dinamikában.

Eddig a ChatGPT karakterfejlesztése. Ha nem is szenzációsan eredeti, mindenképpen hihető. És ha kedvet kaptunk, mi magunk is kérhetünk – akár menet közben is – tanácsot.

Azért van egy fontos fenntartás

Minden válaszánál egyébként a ChatGPT hozzáfűzött némi mentegetőzésbe burkolt figyelmeztetést is. „Fontos megjegyezni, hogy bár az MI hasznos eszköz lehet az írók számára, nem helyettesíti a kreatív alkotómunkát vagy az emberi szakértelmet. Az MI-t az írói készségek kiegészítéseként kell használni, nem pedig azok helyettesítésére.”

És akkor most félni kell az MI-től, vagy örülni neki?

Erre viszonylag megnyugtató választ kaptunk. Az MI segíthet az olyan feladatokban, mint a nyelvtan és a helyesírás ellenőrzése, cselekményszálak vagy vázlatok generálása, de akár inspiratív ötletek generálásában is,

„ám nem helyettesítheti azt az egyedi hangot és perspektívát, amit egy emberi író hozzátesz a munkájához”.

A gépnek, hiába képes viszonylag értelmesnek tűnő szöveget generálni, nincsenek érzelmei, és nem tud „a saját tapasztalataiból, érzelmeiből és kreativitásából meríteni, mint az emberek, hogy olyan történeteket alkosson, amelyek mélyebben hatnak az olvasókra”, mint az AI által generált szövegek”.
Az íróknak ezért örülniük kellene, mert az MI nem fogja elvenni a kenyerüket, viszont eszközként remekül használhatják a munkájuk támogatására.

Az üzenet szép és megnyugtató, de csak az idő fogja eldönteni, vajon tényleg szükség lesz-e humán írókra. Addig viszont mindenki eldöntheti, kihasználja-e a gép által kínált előnyöket, és megtermékenyíti-e az ötleteit velük.


Írt egy könyvet? Adja ki!