„Életünk színek nélkül szegény lenne” – interjú egy rendhagyó módon készülő album szerkesztőjével

Lelkes barátok, tisztelők és lokálpatrióták rendelnek előzetesen a már elkészült, de még meg nem jelent festészeti albumból, hogy támogassák egy autodidakta festőművész, Sziklai Károly életműkiadását. A festő rendhagyó pályát futott be: bányászcsalád sarjaként három évtizedet dolgozott a föld alatt, ám szakmája mellett is rendszeresen hódolt lopott időkben „élete nagy szerelmének”, a festészetnek, nyugdíjazása óta pedig minden idejét ennek szenteli. A mélyből jött festő – Sziklai Károly életműve címmel színes album készült az Ad Librum kiadónál alkotói pályafutásáról, bevezető tanulmánnyal és számos festményével. A kötet szerkesztőjével, Jenes Gyulával a kiadás rendhagyó (elő)finanszírozásáról, a művész alkotói módszeréről és arról beszélgettünk, hogy a több ezres életműből hogyan és ki válogatta a végül bekerült festményeket.

Hogyan jött, kitől származik az ötlet, hogy kötet szülessen Sziklai Károly életművéből?

A közel háromszáz kiállítás, bemutató során gyakran felmerült az igény az embert is bemutatni próbáló képes kiadványra, így érlelődött a gondolat egy könyv összeállítására. 2003-ban egy esztergomi kiállítása alkalmával Dr. Beer Miklós, a Váci egyházmegye megyés püspöke adta meg a végső lökést, bátorítást egy könyv létrehozására.

Tabáni utca (reprodukció alapján)
Tabáni utca (reprodukció alapján)

A könyv címe (Mélyből jött ember) hármas jelentésű: utal a festő egyszerű származására, korábbi foglalkozására és autodidakta művészetére. Mivel kellett a leginkább megküzdenie a festőnek élete során, hogy idáig jusson?

A művészetek iránt kevéssé érzékeny emberek (néha még családon belül is…) értetlenségével, közönyével sőt kirekesztésével. Amatőr művészként Sziklai Károly megítélése vegyes. Van, aki naivitásával, gyermeki őszinteségével, egyszerű vallásos emberi mivoltával nem tud mit kezdeni, mások saját irigységük, önnön nagyszerűségük béklyóját nyögik, megint mások – híján a művészet iránti affinitásnak – közömbösek. Ám sokan őrzik büszkén a festményeit otthonuk kitüntetett pontjain.

Vörösiszap tározó Neszmély határában
Vörösiszap tározó Neszmély határában

A megjelenés előtt álló kötet alcíme: Sziklai Károly életműve. A bevezetőben ezernyi alkotásról lehet olvasni, ám a kötetben nyilván nem látható az összes festmény. Pontosan mekkora az életmű, és ebből hány darab kerül be ebbe a kötetbe?

Nem felmérhető a teljes életmű, mert a korai időszakban számos alkotás került ajándékként magánemberek birtokába, amelyekről nem készült nyilvántartás. A fellelhető iratok és emlékezet szerint ezerháromszázra tehető az alkotások száma. A kötetbe ebből 62 darab festményt, illetve vázlatot ajánlottunk.

Ki döntött a válogatáskor: a művész vagy más, külső szerkesztő? És mik voltak a legfontosabb válogatási szempontok?

Sziklai Károly válogatott, igyekezve a teljes alkotói munkásságát felölelni, a vázlatoktól a késznek tekintett munkákig, ugyanakkor szem előtt tartva azt is, hogy mely képei elérhetők a fényképezésre.

Hogyan lehet elhelyezni Sziklai Károly stílusát? Kiket tart művészi példaképeinek?

Nehéz lenne egyetlen stílusba besorolni Sziklai Károly művészetét, hiszen hetvennyolc éves kora dacára is kísérletező, mindent kipróbálni akaró ember maradt. Áhítattal vegyes tisztelettel emlegeti Paál László képeit, ecsetkezelését, Hollandiában járva Rembrandt képeibe „szerelmesedett” bele, míg a moszkvai Tretyjakov Képtár képeit látva az orosz festők és az orosz táj iránt lelkesedett. Számos képe született valamely nagy hírű elődje munkáját próbálva utánozni, másolni, ellesve, betanulva annak szakmai fogásait, módszereit.

A festő vallásos tárgyú vázlata 2001-ből
Zarándokok Péliföldszentkereszten (vázlat, 2001.)

Hogyan érhető tetten a festőművész mély vallásossága a döntően tájakat, embereket, csendéleteket ábrázoló képein?

Egyházi kötődésű képeinek döntő többsége templomokban, egyházi intézményekben kerül elhelyezésre és azok reprodukálása meghaladta a kötet készítőinek lehetőségeit, de néhány képet sikerült beválogatni a festőművész műhelyéből. Mogyorósbánya Község templomát ábrázoló alkotása azért fontos, mert ez a település adott otthont első kiállításának és a korai festőtáboroknak. De számos kép meghatározó látvány eleme egy templom, vagy templomtorony.

Sziklai Károly Mogyorósbánya templom
A mogyorósbányai templom

A bevezető tanulmány említi, hogy Sziklai Károly gazdag színhasználata (ahogy a festő fogalmaz: „életünk színek nélkül szegény lenne”) a három évtizedes sötétben töltött bányászlét miatt is alakult ki. Milyen más módon kötődik a művész a festményeivel eredeti foglalkozásához? 

Gyakori témája képeinek az egykori – egyre fogyó, lebontásra kerülő – bányaipari épületek megörökítése, a bányászlét mindennapjait ábrázoló jelenet. A képek többsége – mint a Kubik Anna művésznő édesapja emlékére készült is – a bányász felmenőkkel rendelkező családoknál függ a falakon. Néhány képét a bányászbalesetek ihlettek, ezek egyike került a válogatásba is.

Holland tanya meggyfa virágzás idején
Holland tanya meggyfa virágzás idején

Hol, milyen környezetben készülnek az alkotások?

A legkülönbözőbb helyeken bukkan fel kerékpárjára málházott eszközeivel és telepszik le az általa érdekesnek, megfestésre méltónak vélt helyszínre legjobb rálátást adó pozícióba. Ha az időjárás alkalmatlan a helyszíni munkára, vázlatot – esetenként többet is – készít és a családi háza fészerében fejezi be a munkát.

Hogyan állt össze a kötet és a bevezető tanulmány?

A szöveget – az idézetek kivételével – én írtam, Katonáné Bergmann Violetta stilisztikai-helyesírási segédletével, a festővel, Szabolcsi Kardos Mihály és Gyöngyös Ferenc plébános urakkal, valamint Matuska Zsuzsanna Nána község (SK) polgármester asszonyával folytatott beszélgetések alapján.

Tokodaltáró szénosztályozó
A festő szülőhelyén, Tokodaltárón a szénosztályozó

A kötet elkészült, de a kiadó csak 150 példány előrendelése esetén nyomtatja ki a könyvet. Hogy áll a gyűjtés?

Január közepén ötven darabra volt konkrét megrendelés (ebből 30-at egyébként Dr. Beer Miklós váci püspök rendelt meg), további ötven darabra komoly ígéret van, mások mellett a környékbeli templomokban szolgáló papok részéről. De úgy érzem, hogy még messze nem merítettük ki a lehetőségeket, csak a különböző korlátok miatt (egészségügyi, anyagi, fizikai, stb.) lassan halad az előrendelések gyűjtése. Több tucatnyi érdeklődő jelezte amúgy, hogy csak a megjelenés után, a kézzelfogható könyvet kívánja megvásárolni.

Milyen csatornákat vesznek igénybe a kötet népszerűsítéséhez? Milyen forrásokat próbálnak bevonni a finanszírozásba?

Az előrendelésekhez a környékbeli önkormányzatok, tehetősebb vállalkozók, cégek vezetőit is felkeressük személyes reklámozáshoz. A megjelenés után pedig a helyi sajtóban, a településhez köthető internetes fórumokon, felületeken és Facebook-oldalakon szeretnénk népszerűsíteni a kötetet.

* * *

Ha a beszélgetés felkeltette az érdeklődését, A mélyből jött festő című kötetet itt rendelheti meg előzetesen.