Ízelítő / Az önismeret a harmonikus élet kulcsa – Asztrológiai kézikönyv

Részlet Bárdos Erika könyvéből, amely a héten került boltokba, és megvásárolható a Libriben, a Lírában, a Bookline-on és a kiadói könyvesboltban.

Bárdos Erika Asztrológia kézikönyv. Ad Librum Kiadó, 2016

Ajánlás

A horoszkóp, az univerzum köre, életünk kerete adott. Születésünk pillanatában megérkezünk a magunk választotta pontjára, valamilyen céllal, megoldandó feladattal. Ez a sorsunk, a karmánk, ezt kell megcselekednünk. Kapjuk hozzá a Nap jegyünket, amely a személyiségünket, cselekedeteink mozgató erejét mutatja. Ez van a batyunkban, ezzel kell végigmennünk a „sorskeréken”. Mindenki sorsa kedvező alakulását keresi, s nem veszi észre, hogy a boldogság nem a bolygók állásától függ, hanem bennünk lévő lehetőség. A jövőnk kulcsa, a megoldás abban rejlik, hogy felismerjük-e a karmánk szabta feladatot, és azt hogyan teljesítjük, mennyire vagyunk tudatosak cselekedeteinkben.”
Az asztrológia nem jóslás, hanem önmagunk megismeréséről, a sorsfeladatunk megértéséről, tudatosításáról és elfogadásáról szól. Ha felismerjük, az elfogadás által felül tudunk emelkedni. Megértjük, hogy ezt kaptuk, bármi történjék is, ezt kell megcselekednünk.
A könyv asztrológiai alapokon nyugszik, de mégis egyszerű, könnyen érthető segítséget ad azoknak, akik keresik életük elakadásának okát, szeretnék megérteni sorsukat, s az önismeret birtokában készek tudatosan cselekedni boldogságuk kiteljesedéséért. Asztrológiai kézikönyv a tekintetben, hogy részletesen tartalmazza az állatövi jegyek, a bolygók, az asztrológiai házak alapvető jellemzőit, tulajdonságait, de más megközelítésben. Nem igényli az összes bolygó, az aspektusok, a különböző fényszögek, sugárzások bonyolult elemzését. Elegendő ismerni a Szaturnusz, a Jupiter, valamint a Nap jegyének és az uralkodó bolygójának elhelyezkedését a horoszkópban jegyek és házak szerint.
A könyv elsősorban azoknak szól, akik alapvető asztrológiai ismeretekkel rendelkeznek, tanulják, vagy tanítják azt, s szeretnének könnyen eligazodni és másoknak is segíteni, tanácsot adni a horoszkópok ismeretében abban, hogyan miként ismerhetik fel a nekik rendelt utat, és az önmegismerés, a tudatosság által miként tudják azt harmonikusan végigjárni.
A könyv egyszerű, közérthető nyelvezete azoknak is segítséget nyújt problémájuk megoldásában, akik csak érdeklődnek az asztrológia iránt, és ismerik, birtokában vannak saját horoszkópjuknak. Számukra is használható útmutatót ad a könyv, a rájuk vonatkozó részek tanulmányozása közelebb visz sorsuk megértéséhez és kedvezőbb alakításához.

Bevezetés

A sorsa alakulása mindenkit foglalkoztat. Az emberek a születési jegyük szerint tájékozódnak, s abból szeretnék megtudni, mi vár rájuk, mi fog történni velük az elkövetkezendő időben. Bújják a könyveket, olvassák a bulvár- és nem bulvár sajtóban rendszeresen megjelenő éves, havi, heti jóslatokat. Csakhogy ezek az égvilágon semmit sem mondanak az egyénnek, legfeljebb a nagy kozmikus mozgások, sugárzások, erőterek valamiféle hatására utalhatnak. Gondoljuk csak meg, hány milliárdan lehetünk a Földön, akik abban a bizonyos jegyben születtünk, s egy jóslat alapján abban reménykedünk, hogy a jövő héten valamilyen nagy szerencse ér bennünket, jöhet a nagy szerelem vagy valamilyen más vágyott dolog. Aki többet akar tudni, az elmegy egy asztrológushoz, aki eligazodik a horoszkóp rejtelmeiben, az aszcendensek tekintetében, s a többi személyi bolygó elhelyezkedését, fényszögeik szövevényes hatását illetően. Teszi ezt abban a reményben, hogy segítséget kap tőle. Természetesen ez már közelebb visz az egyénhez, a személyiség megismeréséhez, de még mindig semmi köze nem lesz a várt jóslat bekövetkezéséhez.

Micsoda tévút! Sorsunk kedvező alakulása nem a bolygók állásától függ, hanem bennünk lévő lehetőség! A boldogság mindenkinek mást jelent, s hogy megvalósul-e, az cselekedeteink függvénye. A boldogság ugyanis választás kérdése. Különben mivel magyarázzuk, hogy annak a két embernek is más és más lesz a sorsa, akik két egymás melletti szülőágyon akár egyazon percben látták meg a napvilágot?

Életünket, sorsunkat ösztönösen éljük. Cselekvéseinknek nem érezzük a súlyát, ha jó dolog történik velünk, akkor örülünk, ha valami rossz, akkor elutasítjuk, nem keressük a miérteket. Legfeljebb a bölcs öregek szavait halljuk: „ez volt megírva”. Hajlamosak vagyunk nem belegondolni a másik népi bölcsesség értelmébe, miszerint „mindenki a saját sorsának a kovácsa”.

A horoszkóp, az univerzum köre, életünk kerete adott. Születésünk pillanatában megérkezünk egy pontjára, de az nem véletlen, hogy miért pont oda és miért pont akkor, miért abban a percben. A sorsunkról mi döntöttünk, mi választottuk ki, hogy milyen csillagzat” alá szülessünk. Földi létünk jelen időpontjára ugyanis valamilyen céllal, megoldandó feladattal érkezünk. Ez a küldetésünk, ezt hívjuk sorsnak, ez a karma, amit meg kell cselekednünk. A kérdés és a megoldás is abban rejlik, hogy felismerjük-e a sorsunk szabta feladatot, és azt hogyan teljesítjük, mennyire vagyunk tudatosak cselekedeteinkben, tetteinkben.

Földi életünk, cselekedeteink színtere a körrel szimbolizált nagy órakép, a horoszkóp, a szabályos rendben elhelyezkedő, a négy őselemet – a tüzet, a levegőt, a földet, a vizet – jelképező állatövi jegyekkel. Az őselemek szabályos kereszt alakban helyezkednek el. Mindig a tűz és a levegő, illetve a föld és a víz áll egymással szemben, a kereszt két tengelyét alkotva. A négy elem a jegyek minősége szerint három nagy keresztet alkot, a kardinális, a fix, és a változó jegyek keresztjét. A három nagy kereszt elforgatható, s ez a fantasztikus kaleidoszkóp alkotja a teremtés lenyűgöző rendszerét.

A földi élet alapja a négy őselem egységének megteremtése. Bármi legyen is a születési, azaz Nap jegyünk, a kör valamelyik őselemére esik, és szabályos négyszöget alkot a másik három őselemmel. A Napunkat a kereszt mentén járva a földi élet nagy horoszkópjának körére kell kitágítani, kifeszíteni. Az életút során cselekedeteinkkel, tetteinkkel ezt a kört járjuk be a kereszt négy elemét alkotó négyszög mentén. A keretek, a kör kitágítható, de csak a négy elem, a kereszt harmóniájának biztosítása útján. Ezek életünk korlátai és lehetőségei. Ez a születésünkkel vállalt küldetésünk, életünkben megoldandó feladatunk, ez a karmánk.

Minden őselem három szinten van jelen a horoszkópban. Mindegy is, hogy milyen elemű jegybe esik a Napunk, a jegy minden szintjét meg kell élnünk általa. A négy háromszögről van szó. A háromszög a horoszkóp egy másik dimenziója, a három szint, amely a lélek fejlődési útját szimbolizálja. Cselekedeteink alapvető mozgatója a velünk született ösztön. Természetesen a környezetünkben tanult és megtapasztalt dolgok hatnak az érzelmeinkre, a lelkünkre, és befolyásolják a tudatunkat, a cselekedeteinket. Ez a lélek fejlettebb szintje, a tudatosulás, az értelem, az intellektuális érzékelés szintje, melyre a legtöbb ember eljut. Amikor az egyén az ösztönök és az érzelmek fölé tud emelkedni és képes megérteni a magasabb célokat, az már a szellemi szint, a tudatosság szintje. Ez lenne a cél, de erre a szintre kevesek jutnak el.

A tudatosság és harmónia kérdése felőli megközelítés egyáltalán nem újkeletű dolog az irodalomban. Arisztotelész szerint az emberek jellemük szerint lesznek olyanok, amilyenek, de tetteik szerint lesznek szerencsések vagy szerencsétlenek. Nikomakhoszi etika című művében kifejti, hogy az emberi tevékenység legfőbb célja a boldogság, amely a lélek tevékenységétől függ. Három lelki jelenséget jelöl meg. Ezek az érzelem (vágy, indulat, félelem), a képesség (az érzelmekre való képesség) és a lelki alkat, amely az érzelmekkel szembeni cselekvésre való képesség. Ez utóbbit nevezi erénynek, bölcsességnek. (Mi ezt hívjuk tudatosságnak.) Az erénynek mindenképpen a közép van a fókuszában, a középhatár, a két rossz, a túlzás és a hiány elkerülésével. Az erény olyan lelki alkat, amely akarati elhatározásra vonatkozik. A cselekvés mindig elhatározás alapján, saját akaratból történik, hogy valamit elkerülünk, vagy a magunkévá tesszük. A lelki tulajdonságok egy részét születésünkkor kapjuk, és ezt nem áll módunkban megváltoztatni, de többségében magunknak kell formálnunk a lelkivilágunkat!

A boldogág titka tehát az a fajta bölcsesség, amikor a végletek között megtaláljuk a középet. Előrehaladás csak a harmónia mentén lehetséges, és oda saját magunkat kell kormányoznunk. A szélsőséges viselkedés csak újabb szélsőséget indukál. Mint az inga: ha az egyik irányba nagyon kilendítem, ugyanolyan erővel lendül ki a másik irányba is.

Egész életünk arról szól, hogy milyen feladatot kaptunk a sorstól, képesek vagyunk-e felismerni, elfogadni. A Nap jegyünk azt mutatja meg, hogy a személyiségünk révén mennyi esélyünk van a sorsfeladatunk felismerésére, a tudatosságra, s ezáltal a harmonikus megélésére.

Robert Lawson A lélek útja című könyvében írja: „Mindenki a maga életéért felel, s mindenkivel az történik, amit saját maga teremtette karmája szab neki. Bármit teszel, az visszahat rád, méghozzá pontosan úgy, ahogy azt tetted. Önzésre önzés, erőszakra erőszak a válasz. Meg kell tanulni, hogy nem az a fontos, hogy mi a megvalósítandó célod, az érvényesülési területed, hanem az, hogy az oda vezető utat hogyan járod végig, ahogyan eljutsz oda.”

Az asztrológia tehát nem jóslás, hanem önmagunk megismeréséről, a sorsfeladatunk megértéséről, tudatosításáról és elfogadásáról szól. A sors törvénye csak addig nehezedik ránk, míg meg nem értjük. Ha felismerjük, akkor az elfogadás által felül tudunk emelkedni. Megértjük és elfogadjuk, ezt kaptuk, bármi történjék is, ezt kell megcselekednünk.

A boldogság választás kérdése, legyünk hát boldogok, legalábbis próbáljuk meg. Mi kell ehhez? Ismerjük fel feladatunkat, az utat, amit földi létünk okán be kell járnunk. Ha ez megvan, akkor szerezzük meg a bölcsességet ahhoz, hogy azt harmóniában tudjuk megtenni. Mindkét népi bölcselet igaz: „ez van megírva”, és „mindenki a saját életének a kovácsa”. Először is pontosan kell tudni, mi van „megírva”, mi az a tehertétel, ami a batyunkban van, amit útravalónak kaptunk. Ez nem más, mint a karmánk, a „keresztünk”, amit megérkezésünkkor vállaltunk. Lehet az kardinális, szilárd vagy változó kereszt, a kereszt részei vagyunk. Ezt a keresztet mutatja meg a sorsbolygónk, a Szaturnusz és segítője, a Jupiter. Úgy kell cselekednünk, hogy a sorskerék kör legyen, és ha picit döcögve is, de végig tudjuk görgetni életünk során.

Azt a kincset kell megtalálni, ami a számunkra kijelölt keresztúton van. Ne vágyjunk üveggyöngyökre, lelkünk békéje, a harmónia megtalálása a cél. Erről szól a mondás: „mi vagyunk életünk kovácsai”, azaz felismerjük-e, hogyan menjünk végig az úton. Ehhez kapjuk segítségül a Nap jegyünket. Úgy menjünk az úton, hogy Napunk beragyogja a kört életünk minden területét. A Nap jegye az ego, s a horoszkópban való elhelyezkedése azt jelzi, milyen az illető személyisége. Hogyan, milyen szinten éli a sorsfeladatát, tetteiben mennyire tudatos. Csak az ösztönei vezérlik, vagy tudatosan cselekszik, és értelmével, gondolkodásával képes eljutni magasabb szellemi szintre. Ha tüzes jegyben születtél, akkor az utadon az akaratod, a küzdés, ha vizes jegyben születtél, akkor az érzelmek, ha levegősben, akkor a kapcsolatok, ha földiesben, akkor pedig az anyag, a biztonság megteremtése lesz a tetteid mozgatóereje. Egy biztos, a kör csak harmóniában járható be, a Nap jegy poláris párjával való egyensúlyban, a harmónia mentén. Bárhogy haladunk, bárhova lépkedünk a „Sorskeréken”, a kerék mindig a tűz–levegő, föld–víz tengely mentén forog. Ha bármelyik elemét, „kerékfogát” kiveszed, elakad, nem léphetsz tovább. Erre az állandóságra, a világmindenség törvényére utal Madách Az ember tragédiája című művében:

Be van fejezve a nagy mű, igen.

A gép forog, az alkotó pihen.

Évmilliókig eljár tengelyén,

Míg egy kerékfogát újítni kell.