Ízelítő / Mesetréning

Megjelent Végh-Fodor Mónika: Mesetréning. 31 napos önismereti program című könyve.

Mesés változások 1 hónap alatt – ezt ígéri ez a mesés-önismereti program annak, aki végigmegy a könyvben szereplő népmesék és műmesék útján. Most a 6. mesét hoztuk ízelítőül.


6. NAP – 6. MESE: GYÓGYULJ MEG!

A gyógyulásnak – legyen szó akár fizikai, akár lelki betegségről – feltételei vannak. Most egy Mátyás király-mesén keresztül megnézzük, mi a gyógyulás, az egészség alapja a népmesék szerint. Meglepő vagy sem, de a népmese ugyanazt emeli ki alapként, mint amit a pozitív pszichológia is a fókuszába helyez. A boldog ember című mese egyszerre ad jelentést a boldogság és az egészség szavaknak, a kettőt pedig a megelégedettség köti össze.

Ezt a mesét most én mesélem el a következőképpen:

„Mátyás király bizalmas embere megbetegszik. Nehéz betegségének gyógyítására egy kuruzsló is jelentkezik, aki azt állítja, a gyógyír nem lehet más, csak az, ha az ország legboldogabb emberének az ingét elhozzák, és ráadják. Akkor életben maradhat.

A király emberei bejárják az országot a boldog ember inge után kutatva. Bejárják az országot keresztül-kasul, de boldog embert nem találnak. Még olyat se, aki annak hazudná magát.

Már hazafelé tart a boldogemberinge-kereső küldöttség, amikor Buda felé ballagva szépséges tilinkószót hallanak. A király küldöttsége csakis okosokból verbuválódik. Azt gondolják az okosok, aki pikulázik, az jókedvű, aki jókedvű, az boldog.

Odamennek, hát egy juhászlegény fújja a pikuláját. Kérdik tőle, boldog-e.

A bojtár teketória nélkül válaszol: „ Az vagyok tetőtől talpig!”

„Mitől vagy te boldog?” – kérdezgetik tovább az okosok.

„Szépen süt a nap, jókor járnak az esők, jó harapó mezők vannak, gyarapodnak a juhok, vastagszik a bundájuk, bőven adják a tejet.” – Ezt az egyszerű választ adja a juhászlegény.

A király küldöttei térden állva kérik a boldog juhászlegényt, adja nekik a boldogsághozó ingét. Sok aranyakat is kínálnak érte.

Akkor a bojtár kigombolja a mellén a kopottas szűrdolmányt, ami alól teste csupasz bőre fehérlik elő. A szűrdolmány alatt bizony nincs ing! Így halálozott el a király legjobb embere, a boldog ember inge híján.”

Figyeljük meg, mit tesz Mátyás bizalmasa a gyógyulás érdekében! Miért nem gyógyul meg?

• Jelentkezik egy kuruzsló, aki azt állítja, tudja a gyógyírt.

• A király emberei szaladnak, hogy megszerezzék a gyógyírt.

• A gyógyírkereső küldöttség megtalálni véli a gyógyírt, melynek megszerzésére kísérletet is tesz – majd megállapítják, hogy a gyógyír (a boldogsághozó ing) sajnos nem létezik.

Mindeközben a beteg, aki gyógyulni akar, mit tesz? Nincs szó arról, hogy aktívan bármit is tenne, csupán várja, hogy a küldöttség meghozza számára a gyógyulást.

Kívülről várja a gyógyító erőt, passzív marad, és ezáltal a saját, belső öngyógyító erői nem tudnak aktivizálódni. Pedig a kuruzsló szavait érdemes lett volna továbbgondolni, és a fejvesztett „ezerfelé szaladás” helyett ráérezni, hogy vajon mi is az a gyógyír, amit szavakkal úgy írhatunk le: „a boldog ember inge”.

A boldog juhászlegény szavai tájékozódási pontok ennek megfejtésében. Mikor arról kérdezik, hogy miben is áll az ő boldogsága, így felel: „Szépen süt a nap, jókor járnak az esők.”

A boldog legény arra koncentrál, amije van. Nem keresi, nem részletezi a hiányokat, a problémákat. Arra fókuszál, azt emeli ki, ami örömmel és hálával töltheti el. Ennyi a titka. Egyszerűnek tűnik, mégis a királyi ember halála mutat rá, hogy ezt az életszemléletet nem tudja az ember magától értetődő könnyedséggel elsajátítani.

A mindennapos harcok, a stressz, a kapcsolati bonyodalmak, a munkahelyi problémák… szóval, rengeteg minden van, ami elfedheti annak örömét, hogy süt a nap, élet van, lehetséges az öröm.

A juhászbojtárnak nincs levethető (anyagi természetű) inge, amit odaadhatna Mátyás bizalmasának, hogy attól gyógyuljon meg. De „magán viseli” a boldogságnak azt a titkát, amit azonban a gyógyírkereső küldöttség tagjai kapkodásukban nem tudnak megérteni.

A boldogság és ehhez kötve az egészség, a gyógyulás titka belülről fakad. Önmagunkból kell előhívni aktív önismereti munkával. Konfliktusokat kell feldolgozni, megoldani önmagunkban, egészséges gondolkodásmódra és életvitelre kell szert tennünk tiszta tudattal – ezek hiányában a legjobb gyógyszer sem tudja kifejteni gyógyító hatását. Ez volt a „titok”, amely ugyan ott várta a megfejtést a juhászbojtár személyében, de a gyógyírt keresők nem fejtették meg. A mese olvasója viszont megkeresheti a saját „boldogsághozó ingét”!