Lapmargó / A Rottenbiller

Kozák Gyula: A szabadság kicsiny szigete – Művészsorsok a 20. században – Bálint Endre, Jakovits József, Vajda Júlia

 A borítón olvasható három emblematikus nevet a névsorból hiányzó negyedik művész köti össze szétszálazhatatlanul. A címlapon azonban mégis ott van Vajda Lajos is. Az 1935-ös Maszkos önarcképével a jobb felső sarokból tekint az őt mesterüknek, követendő példaképüknek tekintő hármasra: szerelmére, feleségére, a vezetéknevét az 1941-es halála után felvevő Vajda Júliára, a halála utáni utódjára, özvegye második férjére, Jakovits Józsefre és mindkettőjük sógorára, Bálint Endrére. E szimbiotikus családi és művészi viszonyrendszert az élet még tovább bonyolította: Vajda Júlia húga, Richter Irena nem csak Bálint Endre felesége volt, hanem jó ideig Jakovits kedvese – s a három alkotó remekléseinek alkotóműhelye évtizedeken át a Rottenbiller utca 1. szám alatti 120 négyzetméteres, az ott élők száma és munkája miatt rendkívül szűknek bizonyuló lakás volt.

A zsúfoltságot tovább fokozta, hogy a második emeleti négy szoba – miközben az 1941-ben elhunyt festőzseni, Vajda Lajos jó ideig egyben tartott életművének is raktára volt – állandóan nyitva állt a népes és nem akármilyen összetételű vendégsereg előtt. Ennek ellenére, vagy éppen ezért a „Rottenbiller” a szocializmus évei alatt valóban „katakombának”, a „szabadság kicsiny szigetének” számított. Olyan meghökkentő kijelentések helyszínének, mint amilyen az 1960-as évek elején hangzott el Kassák Lajos szájából. Az emigrációjából éppen hazatérő Bálint Endre ott mutatta meg párizsi képeit a magyar avantgárd megkérdőjelezhetetlen tekintélyének, az elismerő szavakkal mindig fukarkodó költő-festőnek, aki elragadtatását úgy fejezte ki, hogy közölte Bálinttal: „Maga már meg is halhat!” – értsd: megcsinálta az életművét.

Az ilyen és ehhez hasonlatos adalékai miatt vált számomra az elmúlt év nagy eseményévé e meghatározhatatlan műfajú kötet. Amely olvasható szövevényes, fordulatgazdag és drámai családregényként, a „vendégek” – nem csak képzőművészek, hanem írók, színházcsinálók, zenészek – lebilincselő esszéportré-sorozataként. Az elképesztő névsorból néhányat kiragadva: a még mindig felfedezésre váró gondolkodó, Hamvas Béla és Tábor Béla, a Szerb Antal „özvegyeként” emlegetett, ám önértékén lenyűgöző személyiségű Szerb Klára (nem mellesleg Bálint Endre nővére), a művészettörténet históriáját máig befolyásoló és megkerülhetetlen Kállai Ernő, a kortárs zene nagy öregje, Kurtág György, a pszichológiai gondolkodás legitimációját megteremtő Mérei Ferenc, a halál méltóságát felmutató-visszaadó pszichológus, majd író, Polcz Alaine és férje, a prózát megújító Mészöly Miklós. És az olyan, kevésbé „híres”, ám hatalmas súlyú – nem egy esetben még felfedezésre váró – személyiségeket, mint mondjuk…

A felsorolást azért nem folytatom, mert adós maradnék a bizonyítékkal, amelyek azonban mind ott vannak Kozák Gyula anekdotákban és városi folklórban is bővelkedő kötetében. Amit – tovább sorolva a lehetséges olvasatokat –

tekinthetünk értelmiségi-társadalmi szociográfiának, a politikai kulisszák alatti-mögötti korrajznak, kultúrpolitikai keresztmetszetnek és kultúrhistóriának, vagy akár válogatott forráskiadványnak is.

Merthogy a nagyalakú, majd 400 oldalas könyvben számlálhatatlan illusztráció is található: ismert és teljességgel ismeretlen alkotások jó minőségű reprodukciói, fényképek, hivatalos és magánlevelek, cetli-jegyzetek kópiái, újságkivágatok xeroxai késztetnek a szöveg olvasásakor megállásra, böngészésre.

S még csak a kötet annotált ismertetésénél tartok, miközben az album művészettörténeti hozadékáról ugyanúgy nem ejtettem szót, mint a minden szempontból szabálytalan mű talán legfontosabb adalékáról. A Rottenbillerről ugyan született már néhány emlékirat-foszlány, a szellemi műhely meghatározó voltáról is esik szó több tudományos elemzésben, ám ezt a könyvet Kozákon kívül senki nem írhatta volna meg.

Ő ugyanis egyszerre belülről és kívülről látta és láttatja mindazt, amit az utcanév szimbolizál. Merthogy a szociológus végzettségű szerző – akinek nevéhez az egyik legfontosabb magyar szellemi-történelmi vállalkozás, az 1986-ban, mondjuk úgy, fél-illegalitásban alapított Oral History Archívum kapcsolódik – a hatvanas évek elejétől közvetlen közelről, családtagként, a Vajda Júlia-Jakovits József házaspár lányának udvarlójaként, majd férjeként láthatta, tapasztalhatta meg a Rottenbiller történéseit és eseményeit. Ám Kozák korántsem „csak” koronatanú, hanem őrzője a „Vajdák” időközben hányatott sorsúvá lett hagyatékának, s közben spiritus rectorként támogatója a művészettörténeti jelentőségű életműveket feldolgozó tanulmányoknak, monográfiáknak.

A szabadság kicsiny szigetének házfalán ma nincs emléktábla, a Kozák-kötet ennél jóval maradandóbban jelölte meg és ki a szakrális helyszín helyét, szerepét és jelentőségét.

Ha belekezdenek, nem fogják tudni letenni.

Balassi Kiadó

 

Ha máskor is szeretne hasonló értékelést olvasni, iratkozzon fel Könyv Guru hírlevelére!


Írt egy könyvet? Olvassa el, hogyan adhatja ki!