Mese volt, igaz volt

Zaka Dóra*

Végh-Fodor Mónika: Mesetréning – 31 napos önismereti program

Nagy érdeklődéssel fordultam a könyv felé, hisz pszichológusként az önismeret rendkívüli fontossággal bír az életemben, így kíváncsi voltam, hogy meséken keresztül mi az, amit ez az olvasmány adni tud nekem. Bár volt némi kétségem afelől, hogy mennyiben takar valódi önismereti munkát egy könyv elolvasása, mire a végére értem, bebizonyosodott, hogy ez az írás valóban

„élvezetes tanulási-önismereti folyamatra hív”

Összesen 28 népmesén és 3 műmesén át vezet az út, amelyek mindegyikénél megtalálható egy jegyzet a meséről, egy hozzá tartozó gyakorlat, illetve lábjegyzetben még a mese internetes vagy könyvbéli elérhetőségét is megadja az író.

A könyv némi bevezető után a mesékkel folytatódik, azonban előtte megtudhatjuk, hogyan lehet és érdemes használni az olvasmányt. Erre kétféle ajánlást is teszt a szerző. Egyrészt lehet ezt a könyvet úgy olvasni, mintha bármely egyéb jellegű írás lenne – ekkor egyfajta áttekintést kapunk arról, hogy miként gondolkodnak a mesék az élet egyes területeiről. Ezen kívül, ha olvasás közben elvégezzük a gyakorlatokat is, amelyek minden mese végén megtalálhatóak, akkor máris egy közvetlenebb hatást fejtenek ki az életünkre. A másik olvasási mód az, amivel intenzívebb önismereti élményt lehet átélni, ugyanakkor ez időigényesebb, illetve szükséges a konkrét mesékhez való hozzáférés is. Ebben az esetben tehát az előző folyamat kibővül magának a mesének az elolvasásával és feldolgozásával is. Ezzel a mélyebb átgondolással jobban meg lehet érteni azt, hogy miként kapcsolódnak egyes mesék az életünkhöz.

Még a konkrét mesék tárgyalása előtt némi kitekintést kapunk arra vonatkozóan, hogy hogyan is van – vagy éppen nincs – jelen a felnőttek életében a mese. A szerző gondolkodásmódja szerint manapság inkább a gyermekek azok, akik kapcsolódnak a mesékhez, különösen annak rajzfilm
formájához, holott a

„népmesék (…) eredendően felnőttekhez szólnak és élni tanítanak”

Számtalan olyan kérdéssel és megoldással találkozunk a mesékben, amelyek tanácsot adnak az olvasó számára párkapcsolati, életvezetési vagy akár gyermeknevelési kérdésekben, vagy akár az emberi
kommunikáció fejlesztését taglalják.

Az egyhónapos tréning tematikus hetekre van osztva. Az első hét az életerő növelését, erősítését célozza, hiszen ez az, ami a meseterápia alapvető célja. A második héten olyan mesékkel ismerkedhetünk meg, amelyek segítenek egy kiegyensúlyozottabb, harmonikus élet kialakításában. A harmadik hét a sikeré, a negyedik pedig olyan meséket sorakoztat, amelyek a boldogabb mindennapok elérését teszik lehetővé. Ezen felül van még három „hónapzáró mese”, amelyek az kritika csökkentésére és őszinte figyelemmel való helyettesítésére, a világ sokszínűségének elfogadására, valamint az életünkért és a döntéseinkért való felelősségvállalásra irányulnak.

Ahogy már említettem, minden egyes mese után található egy gyakorlat, amelyek kisebb-nagyobb beavatkozást, változtatást igényelnek a mindennapjainkat tekintve. Vannak aktivitásra serkentő gyakorlatok, mint például sétálás közben gondolkodni vagy sportolni, ugyanakkor vannak olyanok is, amelyek inkább csendességre, elvonulásra, mélyebb önreflexióra késztetnek. Ilyenek például a hálanapló vezetése, a saját életben jelen lévő építő és romboló erők összegyűjtése, megfogalmazása vagy nyugodt beszélgetés különböző témákról (pl. szülői felelősség). Ezen felül van, amikor nem ad meg konkrétumot, hanem az egyéni különbségekre bízza a tevékenységet, például annyiból áll a gyakorlat, hogy minden napba iktassunk be 20 percet, amit mentális töltődésre szánunk – ez pedig abszolút személyfüggő, hogy ki milyen tevékenység közben tudja ezt megvalósítani.

Összességében ez egy jól összeszedett, érthető, olvasmányos stílusban megírt 155 oldalból álló könyv, amelyhez még 31 mese is kapcsolódik, így jóval hosszabb idejű elfoglaltságot és értékes időt jelent az olvasó számára, mint azt gondolnánk. Úgy gondolom, felnőttként nagyon fontos volt, hogy felhívta arra a figyelmemet, hogy a mesék alapvetően nem a gyermekeknek szólnak, sokkal inkább

„örök emberi értékeket rögzítenek, és így igazodási pontokat nyújtanak bármely kor emberének”

Természetesen, ezen túl, a gyermeki elméhez is csodálatos kapcsolódási pontot nyújtanak.

Bármely felnőtt számára jószívvel ajánlom ezt a könyvet, aki szívesen visszatérne kicsit a mesék világához, s közben szeretné harmonikusabbá tenni életét.

*pszichológus, pár- és családterapeuta jelölt