Hogyan készítsük el a memoárunk idővonalát?

Egy jó memoár olvasása közben úgy érezzük, hogy bevonódunk a szerző, egy család vagy egy korszak titkaiba, és a narrátor segítségével egy sosem látott világot fedezünk fel. Azért, hogy ilyen visszaemlékezést írhassunk mi is, az egyik első feladatunk, hogy világosan áttekintsük és felépítsük a memoárunk szerkezetét. Ehhez pedig mindenekelőtt számba kell vennünk, hogy milyen sarkalatos események, gondolatok, fordulatok határozták meg az életünk menetét.

Itt egy lehetőség azoknak, akik komolyan veszik az írásukat

A fordulópontok

Életünk kulcspillanatai, fordulópontjai közé azokat a különleges eseményeket soroljuk, amelyek alapvetően befolyásolták és megváltoztatták a sorsunkat, többnyire új irányt is szabva annak. Ezek, az életünk menetét új irányba állító erők lehettek belső erők / történések, mint például egy spirituális megvilágosodás vagy a tisztánlátásnak egy különleges pillanata. De természetesen külső erők is hathattak ránk sorsfordítóan: egy betegség, egy költözés vagy egy váratlan veszteség.

A fordulópontok keresése közben segít, ha tudatosítjuk, hogy ezek a „pillanatok” általában érzelmi csúcspontok is – akár teljesen ellentétes előjelűek. Vagyis lehetnek szárnyaló magasságok és reménytelennek tűnő mélységek egyaránt. A boldog csúcspontok közé tartozhat egy házasság, egy gyermek születése, egy külföldi út vagy egy jó állás megszerzése. A másik végleten, a szomorúságot, csalódottságot, félelmet okozó változások között pedig szerepelhet egy gyermekkori trauma, egy válás, egy családi gyász, a karrier megbicsaklása.

Akármi is legyen, a közös jellemzőjük ezeknek az eseményeknek, hogy nagy jelentőségük volt a későbbi életünk szempontjából. Merthogy ezek a pillanatok és helyzetek:

  • valamit tanítottak nekünk,
  • ráébresztettek valami fontos igazságra,
  • alapvetően formálták a személyiségünket, 
  • segítettek, hogy megváltozzunk.

Örökítse meg az élete és családja történetét 10 óra alatt!

A fordulathoz vezető út

Minden esetben tegyük fel a kérdést magunknak, hogy mik voltak azok a momentumok, amelyek az egyes fordulópontok előtti életünk végét jelezték, illetve mik váltották ki a fordulatokat? Egy filmben vagy regényben is pontosan tudjuk, hogy ha feltűnik egy új szereplő, hamarosan történik valami megrázó vagy nagy jelentőségű, ami új lendületet ad, esetleg új irányt szab a történetnek. Ugyanígy az „oda vezető utat” a memoárban is fel kell majd tárnunk, hogy az olvasók jobban megérthessék a fordulat jelentőségét, hogy mi vezetett oda, mennyire volt egy folyamat része és mennyire volt váratlan esemény, illetve mihez képest változott meg az életünk.

Visszaemlékezések kiadása professzionálisan

A technika

A kulcspillanatok összegyűjtésében nagyon sokat segíthet, ha vizuálisan is segítünk magunknak. Kezdetnek tűzzük ki, hogy összeválogatunk 10-15 fontos eseményt az életünkből.

Ehhez készítsünk egy olyan idővonalat (timeline-t), amelyen kényelmesen jelölhetjük ezeket pillanatokat. A mondjuk A4-es magasságú és megfelelően hosszú papírcsík közepére rajzoljuk fel a kronológiai vonalat, és körülbelül az egynegyedénél jelöljük be a születésünket. Erre azért van szükség, hogy legyen helyünk beírni a születésünk előtt történt, de számunkra mégis fontos, eseményeket (például egy meghatározó szülő, nagyszülő jelenléte, különleges családi hagyomány, a születésünket befolyásoló eseményt, kihagyhatatlan családi legendákat…).

A születésünk utáni számegyenest bontsuk évtizedekre (azon belül esetleg évekre is), és ezek között jelöljük ki a korábban kiválogatott 10-15 fordulópont helyét. Ezek mellé néhány más, fontosabb eseményt is beilleszthetünk tájékozódásul (családi események, születések, halálozások, de akár nagy horderejű történelmi események, mint a világháború, 1956, rendszerváltozást, stb.). A kész idővonalat vizuálisan még látványosabbá tehetjük azzal, hogy beragasztunk képeket, egyes, fontos helyszínek képét vagy más dokumentumok másolatát.

 Az „aha”-élmény és következményei

A tapasztalat azt mutatja, hogy életünk efféle átgondolása és felvázolása mindig nagyon hasznos, és számos „aha”-élményt vált ki a készítőből. A rendszerezettség és időbeliség új megvilágításba helyezi az életünket, segít jobban fókuszálni a lényegesre és háttérbe szorítani a lényegtelent, egyszersmind számos dolog a helyére is kerül, amint megértjük azok jelentőségét és szerepét a saját történetünkben. Afféle számvetéssé is válik a gyakorlat, amely megerősít a sikerélményekben, a hétköznapi gondok közül kiemeli a nagy irányokat, tendenciákat, és segít átértékelni a rosszabb pillanatokat.

De az „aha”-élmény azért is garantált, mert az idővonal rávilágít a memóriánk esetlegességére is, vagyis, hogy könnyen összemos eseményeket. Így aztán a felidézés során kiderülhet, hogy például valami biztosan nem történhetett akkor, amire emlékszünk, de sikerülhet egyes események és történések pontos sorrendjét megállapítani. Megint másokon meg fogunk lepődni, hogy milyen közel, vagy milyen távol voltak egykor egymástól. Emellett jobban kirajzolódnak a csomópontok, csoportok is, vagyis, hogy mely események voltak közel egymáshoz és ezeknek milyen kapcsolata, összefüggései lehetnek. Az új látásmód következtében pedig emberi kapcsolataink is új értelmet is kaphatnak.

120 oldalas könyvek kiadása

Ekkor jöhet nagyon jól a naplónk! Ebből nemcsak egykori gondolatainkat és érzéseinket idézhetjük fel, hanem segíthet az események egymásutániságának tisztázásában is (lásd múlt heti írásunkat a napló és a memoár kapcsolatáról).

Az idővonal összeállítása egyébként nagyon sokat fog segíteni a memóriánk felfrissítésében is, merthogy minél többet dolgozunk rajta, annál jobban fogunk emlékezni a múltbeli eseményekre. De az is járulékos haszna lehet ennek a rendszerező munkának, hogy a fordulópontok összegyűjtése és felvázolása segíthet a kulcspillanatok sorának újrarendezésében, és akár új, még meghatározóbb eseményeket, gondolatokat fedezhetünk fel, miközben korábban ilyeneknek hitt történések elveszíthetik a jelentőségüket.

Ha egyéni tanácsot szeretne az idővonal összeállításában, forduljon Személyi Guruhoz!

Ha Önt érdeklik a memoárok, szeretné elkészíteni a saját visszaemlékezését, akkor olvassa el a témában írott további tanácsadó cikkeinket is:

10 ok, amiért mindenkinek meg kellene írnia a memoárját
Kit érdekel az életem, avagy miért írjunk mégis memoárt?
Krisz ötletei / Memoár 1.: Tényleg megírjam az élettörténetem?
Hányféle témája lehet a visszaemlékezésünknek?
10 szabály, amit minden memoárírónak be kéne tartani
6 szempont, amiért a memoár nem tévesztendő össze a naplóval
3+1 tipp, hogy miként kezdjük a memoárunkat
Krisz ötletei / Memoár 2.: Hogyan kezdjek neki az élettörténetemnek?
Krisz ötletei / Memoár 3.: Mitől lesz kapós az élettörténetem?
Egyes szám hányadik személyben írjak magamról?
7 ötlet, hogy lebilincselő útirajzot készíthessünk
Múlt vagy jelen? 5 ötlet memoárszerzőknek az igeidők használatához
Videón a teljes könyvheti kerekasztal-beszélgetés a memoárról