Lapmargó / Felháborodási képesség

Ferge Zsuzsa: Nem cserélek elveket – Életút-beszélgetések.

Készítette Weiler Katalin

Munkával ünnepelték a szociálpolitika – hangozzék bármily furcsán is: – nagyasszonyának április végi 85. születésnapját. A nemzetközi konferenciával megtisztelt Ferge Zsuzsa maga is előadója volt a „Merre tart az európai szociális modell?” című eszmecserének. Előadása félreérthetetlen politikai fricska volt: a Széchenyi-terv bűvszavával trükköző kormányzat adóreformnak keresztelt intézkedéssorozatának abszurditásait éppen a névadó progresszív adópárti elképzeléseivel szembesítette. S ha már Széchenyi István terítékre került, a professzorasszony nem állta meg, hogy ne citáljon tőle egy manapság szelíden hangzó, mégis kőkemény figyelmeztetést: „Ha a hatalmon lévők vakok, akkor a harmónia megteremtése némiképp bizony meghaladja az emberi erőt, s ilyenkor dönt a véletlen…”

„A felháborodási képességem olykor írásban is talál utat” – magyarázta a professzorasszony 2015 nyarán az őt megszakításokkal másfél évtizede kitartóan faggató tanítványának, Weiler Katalinnak. A vele készült életút interjú záróbeszélgetése előtti hetekben ugyanis Ferge nyílt levelében nevezte „a lehető leginkorrektebb eljárás”-nak a Központi Statisztikai Hivatal azon bejelentését, hogy megszünteti a létminimum-számítást, merthogy – nem függetlenül a politikai nyomástól – „megijedtek” attól a valóban riasztó ténytől, hogy Magyarországon „a mélyszegénység küszöbe alatt már négymillióan vannak”.

Ha nincs küszöb, akkor, értelemszerűen, alatta sem lehet senki.

A problémának az ötvenes évek logikája szerinti megoldása késztette megszólalásra Fergét, s alighanem ez a megőrzött felháborodási képessége is szerepet játszhatott abban, hogy az „életút-beszélgetések” végül is még az életében megjelen(het)tek. Amikor ugyanis 2005-ben nagy nehezen rávette magát (mondhatjuk persze azt is, hogy engedett a szelíden makacs erőszaknak) és megengedte, hogy „Kati” bekapcsolja a mikrofont, elöljáróban kikötötte, hogy az elhangzottak legfeljebb a halála után kaphatnak nyomdafestéket.

Lapmargó / Citromnagyhatalmi álmok
Ízelítő / Az elfelejtett légió
Lapmargó / Szöveg, zene nélkül
Lapmargó / A szovjetek bevonulása
Lapmargó / Reszelős hangú nagy dumások
Lapmargó / Nem lehet nem olvasni
Lapmargó / Könny, ha csordul
Történelemszemlélő / Egy elhallgatott vérfürdő
Ízelítő / Örökség és történelem között: Az emlékezet társadalmi felhasználásai
Lapmargó / Árulkodó adattár
Lapmargó / Nem hagy nyugodni

 

Korántsem azért, mert bármi titkolnivalója lett volna, hanem mert – s itt következzék egy hosszabb idézet – „az ember egyszerre él a történelemben, a politikában, a családban, a szakmájában, a szenvedélyeiben (ha épp vannak). Nagyjából egyidejűleg adódhatnak, aztán meg különböző ritmusban változhatnak az életét is befolyásoló találkozások, élmények, olvasmányok, utazások, betegségek, nyereségek és veszteségek. Más a történés, és más az, ahogy átélem, ahogy feldolgozom, ahogy elraktározom, ahogy az emlékeimben torzítom. Mindez együtt elbeszélhetetlen, és – ha csak nem igazi író írja – érdektelen is.”

Az érvelés hibátlan logikájú ugyan, mégis sántít. A látványos, olvasmányos cáfolatát éppen a Nem cserélek elveket kötet adta. Sokak nógatására ez a vérbeli tudós, aktív civil és velejéig polgár öntudatú ember ugyanis tavaly megváltoztatta eredeti döntését. Így a két asszony társalgó-műhelyéből kikerülhetett egy olyan lehengerlően tiszta logikájú, a legtudományosabb kérdéseket is közérthetően tálaló, egyenes beszédű szöveg, amely nem kiált „igazi íróért”, anélkül is érdekfeszítő, tanulságos… és a további jelzők halmozásától el is tekintek.

Ha nem hiszik, olvassanak utána!

NORAN LIBRO

Ha máskor is szeretne hasonló értékelést olvasni, iratkozzon fel Könyv Guru hírlevelére!


Írt egy könyvet? Olvassa el, hogyan adhatja ki!